Η E V International Ltd ξεκίνησε την κατευθυνόμενη πώληση του προϊόντος με πρώτες χώρες την Ιταλία , Ελλάδα, Αγγλία , Ολλανδία και Βουλγαρία .