Κατασκευασμένα στην Ιταλία

Όλα τα προϊόντα είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα στην Ιταλία, με συμμόρφωση προς τους ΕυρωπαΊκούς κανόνες (CE), με χρήση Ιταλικών εξαρτημάτων για να μπορεί να εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοπιστία, απόδοση και διάρκεια σέρβις.